דפוסי השתלבות עדתית בקרב הקצונה הבכירה בצה"ל

אביעד בר חיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)276-287
عدد الصفحات12
دوريةמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
مستوى الصوتל'
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 1987

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Ethnic groups -- Israel
  • ישראל -- צה"ל

قم بذكر هذا