דפוסי הכללה של "עובדים זרים" ומשטר ההגירה בישראל: ניתוח השוואתי

זאב רוזנהק, אריק ה כהן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר בוחן את דפוסי ההכללה בחברה הישראלית של ארבע קבוצות מוצא שונות של מהגרי עבודה - רומנים, תאים, פיליפיניות ומערב אפריקאים, ואת ההשפעות של אותם דפוסים על אופני הפעולה החברתית שהתגבשו בקרב קבוצות מהגרים אלה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)53-77
عدد الصفحات25
دوريةסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
مستوى الصوتג
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2000

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Foreign workers -- Israel

قم بذكر هذا