דינמיקה של הכלה והדרה במדינת הרווחה הישראלית: בניית מדינה וכלכלה מדינית

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

מחבר המאמר מפנה את הדיון לפרקטיקות ולדינמיקות של הכלה והדרה במדינת הרווחה בישראל, המגלמת לטענתו בצורה בהירה וממשית ביותר את החיבור בין זהות לזכויות העומד ביסוד מושג האזרחות. לדבריו, מדינת הרווחה בישראל לא רק משקפת מבנה ריבודי, אלא גם יוצרת ומשעתקת אותו באמצעות דינמיקות של הכלה והדרה. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفדורות, מרחבים, זהויות (קובץ בעריכת חנה הרצוג, טל כוכבי ושמשון צלניקר)
مكان النشرירושלים
ناشرמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
الصفحات317-349
عدد الصفحات33
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650203863
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا