דימויי אסלאם ומוסלמים בעיניים אירופיות: המקרה של הרר (Harar) בעת הכיבוש המצרי ועד הכיבוש האתיופי, 1880-1887

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

ملخص

בחסותם של הכובשים המצרים החלו להשתקע בהרר מאז ראשית שנות השמונים של המאה ה-19 סוחרים יווניים, צרפתים ואיטלקים, ובעקבותם הגיעו לעיר גם מיסיונרים קתוליים וקפוצ'ינים שראו בהרר בסיס להפצת הנצרות. הסוחרים והמסיונרים כתבו יומנים ומכתבים המשמשים כמקורות חשובים להבנת התהליכים ההיסטוריים שהתרחשו בעיר בעת הכיבוש המצרי. ניתוח כתביהם של האירופים שחיו בעיר ובחינת התהליכים ההיסטוריים שהתרחשו שם באותה עת מעלים כמה שאלות: האמנם התרחש בהרר מפגש בין-דתי ובין-תרבותי טעון? האם עדותם הכתובה של הסוחרים והמסיונרים שיקפה נאמנה מציאות היסטורית כלשהי? איזו חשיבות הייתה בעיני האירופים לעובדה כי הכובשים והנכבשים היו מוסלמים? האם היה הבדל בין אופן ההתבוננות של האירופים במוסלמי הרר לעומת מוסלמים אחרים במרחב ומה היו הסיבות לכך? מה הייתה תגובתם של בני הרר לזרים, והאם קיים פער בין חוויותיהם של הזרים בעיר לבין המציאות ההיסטורית? עם שאלות אלה ואחרות מתמודד המאמר. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفג'נוסייד
العنوان الفرعي لمنشور المضيفבין גזענות לג'נוסייד בעת המודרנית
المحررونיאיר אורון, יצחק לובלסקי
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
الصفحات161-184
عدد الصفحات24
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650612733
حالة النشرنُشِر - 2011

سلسلة المنشورات

الاسمג'נוסייד
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה

IHP publications

 • !!ihp
 • הרר (אתיופיה)
 • Hārer (Ethiopia)
 • אסלאם -- אתיופיה
 • Islam -- Ethiopia
 • אסלאם ופוליטיקה
 • Islam and politics
 • היסטוריה של העת החדשה -- המאה ה- 19
 • History, Modern -- 19th century
 • נצרות -- אתיופיה
 • Christianity -- Ethiopia
 • אתיופיה -- משטר
 • Ethiopia -- Politics and government
 • אתיופיה -- יחסי-חוץ -- מצרים
 • Ethiopia -- Foreign relations -- Egypt
 • מצרים -- יחסי-חוץ -- אתיופיה
 • Egypt -- Foreign relations -- Ethiopia
 • נוצרים ומוסלמים

قم بذكر هذا