דיוקנו של היסטוריון: ריאיון עם פרופסור ב"ז קדר

איריס שגריר, איריס רחמימוב

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

ב"ז קדר הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה מהאוניברסיטה העברית. הוא ייסד בשנת 1995 את האגודה הבינלאומית לחקר מסעי הצלב והיה נשיאה, הקים את בית הספר להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים ועמד בראשו בשנים 1999-2001, היה יושב ראש מועצת רשות העתיקות וכיהן בשנים 2010-2015 כסגן נשיאת האקדמיה הישראלית למדעים. עבודתו כהיסטוריון של ימי הביניים מתמקדת בחקר מפגשים תרבותיים באזור הים התיכון, בייחוד במזרח הלטיני, בתקופת מסעי הצלב, אך במחקריו הרבים עסק לא פעם גם בסוגיות היסטוריות מאוחרות יותר. קדר הוא מחלוצי הניתוח ההיסטורי ההשוואתי בישראל, ונעזר בשיטות עבודה לא שגרתיות. הריאיון עמו נערך באוניברסיטה הפתוחה ברעננה בחודש פברואר 2015. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-17
عدد الصفحات14
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت132
حالة النشرنُشِر - 2015

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا