דיוקן הספר ואחריו פני ישראל, הציונות ומפעל ההתנחלות בראי הדיוקן: אחרי דבר

אבנר להב (!!Translator), Denis Charbit

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

العنوان المترجم للمساهمةPortrait of a book followed by Israel, Zionism and Settlements in the mirror of Albert Memmi's The Colonized and the Coloni: Postface Essay
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفאלבר ממי, דיוקן הנכבש ולפני-כן דיוקן הכובש
العنوان الفرعي لمنشور المضيفAlbert Memmi, The Colonized and the Colonizer
مكان النشرירושלים
ناشرהוצאת כרמל
الصفحات143-176
حالة النشرنُشِر - 2005

قم بذكر هذا