דוד קמחי באיגרת יצחק סגי נהור: הערה נוספת על איגרת יצחק סגי נהור לרמב"ן וליונה גרונדי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הטענה הכוללת לגבי איגרת יצחק סגי נהור היא, אפוא, שהיא עוד אחת מהאיגרות הקשורות למה שמכונה הפולמוס על הרמב"ם משנות השלושים של המאה ה - 13. ראוי להדגיש כי בפרובנס בקטלוניה ובקסטיליה פולמוס זה לא היה על הרמב"ם ומורשתו, אלא על הפרשנות האריסטוטלית לרמב"ם בחלקה הראשון של האיגרת. כפי שהמחבר הראה המאמר קודם, מבקשים הרמב"ן ויונה גירונדי את תמיכתם אתתמיכתם של רבני פרובנס ובתוכם גם את יצחק סגי נהור, לאור האשמת משפחת יונה גירונדי בממזרות, כחלק מהפולמוס. המאמר מתאר את מעמדה של העיר בורגוס ביחס למשלחת של רד"ק. המשך המאמר מציג את פירושיו של רד"ק למעשה בראשית ומעשה מרכבה. סיום המאמר מראה כי פרשני הרמב"ם הואשמו בתעודות שונות בנות התקופה שאינם מאמינים בהשגחה ובשכר ועונש ולכן חושבים שאין טעם להתפלל לאל.
العنوان المترجم للمساهمةDavid Kimchi in Isaac the blind's letter: one more comment on Isaac the Blind's letter to Nahmanides and Jonah Gerondi: One more comment on Isaac the Blind’s letter to Nahmanides and Jonah Gerondi
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)237-250
عدد الصفحات14
دوريةקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
مستوى الصوت53
حالة النشرنُشِر - 2022

IHP publications

 • !!ihp
 • Cabala
 • Debates and debating
 • Jews -- Spain -- Burgos
 • Jonah ben Abraham Gerondi -- approximately 1200-1263 -- Sha'ari teshuvah
 • Kimhi, David -- approximately 1160-approximately 1235
 • Letters
 • Maimonides, Moses -- 1135-1204
 • Nahmanides -- approximately 1195-approximately 1270
 • Prayer -- Judaism
 • Providence and government of God
 • גירונדי, יונה בן אברהם -- רב -- 1200-1263 בערך
 • השגחה (תיאולוגיה)
 • ויכוח
 • יהודי ספרד -- בורגוס
 • יצחק סגי-נהור החסיד
 • מכתבים ואגרות היסטוריים
 • משה בן מימון -- 1138-1204
 • משה בן נחמן -- 1194-1270
 • קבלה
 • קמחי, דוד (רד"ק) -- 1160-1235
 • תפילה (יהדות)

قم بذكر هذا