דוד בן-גוריון ויצחק בן-צבי: התבוננות משווה בדפוסי מנהיגותם: התבוננות משווה בדפוסי מנהיגותם

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר מציע התבוננות משווה במשעולי חייהם ובדפוסי מנהיגותם של דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, ומנסה לענות על השאלה מתי, כיצד ומדוע חל השינוי בהיררכיה המנהיגותית שהביא לעלייתו של בן גוריון לראש הסולם המפלגתי והלאומי (מפלגת אחדות העבודה, מפא"י, ההסתדרות הכללית, היישוב, ההסתדרות הציונית ומדינת ישראל). המהלך במאמר הוא כפול: סיפורם של שני האישים מוסבר באמצעות תופעות אחרות בתולדות היישוב, ובה בעת מקצת מן התובנות וההבחנות העולות מן ההשוואה שמבקש המאמר לעשות הן רלוונטיות ותקפות לתופעות נוספות בתולדות היישוב והמדינה ולדגמי המנהיגות שהתפתחו בהם במחצית הראשונה של המאה העשרים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)90-112
عدد الصفحات23
دوريةעיונים : כתב עת רב-תחומי לחקר ישראל
مستوى الصوت30
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا