דבר העורכת: לא על האחריות לבדה: אחריות תאגידית כתופעה חברתית רב-תחומית, רב-מימדית ורב-רובדית

אור קרסין

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

למיטב הידיעה, זהו הגיליון הראשון של כתב עת אקדמי בעברית המוקדש לאחריות תאגידית. ככזה מונחת לפתחו משימה לא פשוטה. כיצד "לתפוס" נושא הנמצא בנסיקה ציבורית ומחקרית, נושא שבמחקר הבינלאומי קיבל עד היום ביטוי עשיר ומגוון כל כך. הכתיבה על אחריות תאגידית מתפרסת על פני מספר דיסציפלינות, מסתמכת על הנחות יסוד ותיאוריות שונות, ושאלות המחקר והמתודולוגיות בתחום זה מגוונות. ברור, שלא ניתן בגיליון ראשון זה, לסקור ביסודיות תחום רחב כל כך. כל שניתן הוא להדגים את מקצתהגישות הדיסציפלינאריות ושאלות המחקר המעסיקות כיום חוקרים ולהציג חלק קטן מהמתודולוגיות, התיאוריות והמושגיים. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)4-10
عدد الصفحات7
دوريةהרבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש
مستوى الصوت5
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2020

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا