"דבר אל סופרינו": בעיית חדשות הכזב בדיווחיהם של כתבי העיתון "הצפירה", 1874

זף סגל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בח' בטבת תרל"ה (16.12.1874.) חתם חיים זעליג סלונימסקי, עורך ומייסד עיתון 'הצפירה', את הגיליון ה-23 של העיתון במכתב חריף ונוקב שלא נועד לקוראי העיתון, אלא לכתביו. כותרת המכתב, "דבר אל סופרינו", לא העידה על הזעם והתסכול שיופיעו בהמשך הכתוב ויופנו לעבר כתבי העיתון מהקהילות היהודיות השונות שניצלו את הבמה שניתנה להם כדי להפיץ חדשות כוזבות. הרקע למכתב זה היה שרשרת כתבות, לכאורה בלתי תלויות, שהתפרסמו בעיתון בין אוקטובר לדצמבר 1874 ועוררו ויכוחים בשאלות האמינות, המהימנות והאחריות העיתונאית. במאמר מבקש המחבר להציג את הרקע הארגוני והתרבותי שאפשר לכתבי העיתון לפרסם ידיעות כזב, ואת שרשרת הכתבות שגרמה להתפרצותו של סלונימסקי ולביקורתו. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)15-20
عدد الصفحات6
دوريةקשר
مستوى الصوت52
حالة النشرنُشِر - 2019

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا