דברים לזכרו של ד"ר צביקה פירסט: [לזכרו]

שרה פולק, ציפי ארליך, יהודית גל עזר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)ינואר 2009
دوريةהבטים בהוראת מדעי המחשב
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا