גנים עם ערכים: חקר הגנטיקה של עדות ישראל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)54-61
عدد الصفحات8
دوريةגליליאו: כתב עת למדע ומחשבה
مستوى الصوت127
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا