גם כאן מותר לחלום ולאהוב (יומן מגיטו טרזין)

תמר הרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)195-208
عدد الصفحات14
دوريةילקוט מורשת
مستوى الصوتמ"ז
حالة النشرنُشِر - 1989

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا