גישה אלגוריתמית לעומת גישה אינסטרומנטלית בחינוך מתמטי

יהודית גל עזר, גדעון צבס

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)58-60
عدد الصفحات3
دوريةעל"ה: עלון למורי המתמטיקה
مستوى الصوت17
حالة النشرنُشِر - 1995

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا