גורני, יוסף. חלופות נפגשות: מפלגת ה'בונד', תנועת הפועלים העברית ו'כלל ישראל', 1985-1897: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מחבר המאמר מציג את הספר ומציין את מחבר הספר כמי שמשלב שני תחומי מחקר, הארץ ישראלי והציוני עם זה הגלותי והתפוצתי תוך מיקוד הדיון בשתי מפלגות פועלים: תנועת העבודה הארץ ישראלית, שהיא לכל דבר ועניין מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפאי), על גילגוליה האירגוניים, ומפלגת ה"בונד" - ברית הפועלים היהודים הכללית בליטא, בפולין וברוסיה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)371-374
عدد الصفحات4
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت72
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp
  • Mifleget poale Erez Yisrael (Political party)
  • בונד (מפלגה יהודית במזרח אירופה)
  • מפלגת פועלי ארץ ישראל

قم بذكر هذا