גורל ובחירה בקולנוע הפמיניסטי הפוסט-קולוניאלי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

'פרוייקט השחרור' של נשים לא-מערביות מקפל בתוכו משימה כפולה, משימה המחדדת את מלכודן הקטגורי של נשים אלה: שחרור מהשיח הקולוניאלי ההגמוני לצד שחרור מהמשטר הפטריארכלי. מאמרה של יעל מונק דן בשלושה סרטים ['שתיקת הארמון, 'פעם היו גיבורים', 'שחור'] העוסקים במאבקן של הנשים החומות לשחרור. בשלושתם המאבק על הזהות האתנית והנשית חוברים יחדיו לכדי יצירת נרטיב פוסט-קולוניאלי, פמיניסטי וביקורתי. שלושתם מקיימים תבנית של דיכוי בתוך דיכוי, כך שהמודעות הפמיניסטית הופכת את הדיכוי הקולוניאלי לרובד אחד בלבד מתוך אופק הקריאה של המסמך הקולנועי
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)21-24
عدد الصفحات4
دوريةרסלינג: במה חלופית לטקסטים עבריים - ספרות-תרבות
مستوى الصوت6
حالة النشرنُشِر - 1999

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا