בשמירת טבע אין כל חמלה בחוסר פעולה: [מתוך המדור: נקודת מבט]

אורי רול, יונתן בלמקר, שירלי בר-דוד, רועי דור, ענב וידן, דוד זלץ, יורם יום-טוב, אירינה לוינסקי, שי מאירי, איתי רנן, אסף שוורץ, אור שפיגל, עודד ברגר-טל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מדע שמירת הטבע הוא מדע יישומי, בעל עקרונות אתיים במהותו. לאחרונה מציעה גישה חדשה - 'שמירת טבע בחמלה' - לכלול שיקולי זכויות פרט (של בעלי חיים) בפעולות שמירת טבע. לגישה זו שלל השלכות על יכולתנו לשמור על הטבע, ובהן, לפי המצדדים בה, הימנעות מהרחקה של מינים פולשים, מטיפול בהם או מניהול מערכות אקולוגיות הסובלות מפלישה. מחברי המאמר רואים חשיבות רבה בהכללת שיקולים אתיים בקבלת החלטות במדע בכלל ובשמירת טבע בפרט. עם זאת, הקריאה להימנעות מטיפול במינים פולשים בעייתית מאוד מן הבחינה האתית, לוקה בחוסר הבנה באקולוגיה של תופעת הפלישה, ומתעלמת מהנזק האקולוגי, הכלכלי והחברתי העצום שגורמים הפולשים, ומהסבל שנגרם לבעלי חיים מקומיים ולבני אדם. ברצונם של מחברי המאמר להציג מקצת מהכשלים שגישת 'שמירת הטבע בחמלה' לוקה בהם בכל הקשור למינים פולשים ולדרכי הטיפול בהם.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)58-60
عدد الصفحات3
دوريةאקולוגיה וסביבה
مستوى الصوت9
رقم الإصدار3
حالة النشرنُشِر - 2018

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا