בעיות הדמוקרטיה התעשייתית בחברת העובדים

אביעד בר חיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)אוגוסט 1983
دوريةהמפעל: במה לקידום בעיות פריון העבודה, הייעול והניהול
حالة النشرنُشِر - 1983

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا