בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי

Daniel Maman, Zeev Rosenhek

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

בתהליך הדרגתי שהחל באמצע שנות השמונים של המאה ה-20 הפך בנק ישראל לשחקן מרכזי בשדה הפוליטי-כלכלי. בהיותו ארגון מדינתי השזור ברשת גלובלית של קשרים חוצי גבולות, הוא מילא תפקיד מרכזי בייזום ובקידום של הסדרים וקווי מדיניות אשר עומדים בבסיס הכלכלה הניאו-ליברלית. השינוי במעמדו של בנק ישראל היה רכיב יסודי במעבר של הכלכלה הפוליטית בישראל ממודל של מדינה מפתחת למודל ניאו-ליברלי, על כל המשתמע מכך.
הספר בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי מסרטט ומנתח את התהליכים הפוליטיים והמוסדיים – המקומיים והגלובליים – שהביאו את הבנק המרכזי בישראל למעמד בכורה, ובעיקר את הזיקות בין תהליכים אלו ואת השלכותיהם על הפוליטיקה, על הכלכלה ועל החברה בישראל.
العنوان المترجم للمساهمةThe Bank of Israel: Political Economy in the Neo-Liberal Era
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرירושלים
ناشرמכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
حالة النشرنُشِر - 2009

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “בנק ישראל: כלכלה פוליטית בעידן ניאו-ליברלי'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا