במבט לאחור ערב החורבן: זכרון היסטורי ודימויי עבר בעיתונות היהודית בהונגריה, 1944-1938

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המחבר משרטט על סמך כתיבה יהודית את מפת התודעה של הזרמים המרכזיים ביהדות הונגריה בשנים הסוערות שלפני כיבוש הונגריה בידי הנאצים. המחבר מתמקד באופן שבו הבנו הזרמים השונים של יהדות הונגריה את דימויי העבר שלהם כדי להתמודד עם האתגרים הקשים שזימנה התקופה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)51-69
عدد الصفحات19
دوريةדפים לחקר תקופת השואה
مستوى الصوت24
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا