בית משותף?

תמר בליץ, ורדה וסרמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר מנתח שני דפי-בית (Homepage) באתרי האינטרנט של שני ארגונים העוסקים ביחסי יהודים-פלסטינים - "יוזמות קרן אברהם" ו"תעאיוש" - הקוראים לדו-קיום ולשותפות יהודית-ערבית. שני הארגונים נבחרו מאחר שהם שונים באופיים: הראשון הוא ארגון אקטיביסטי הרואה את הקונפליקט המורכב כדורש התערבות וקבלת אחריות, והשני הוא קרן העוסקת בהתערבות מקצועית בהיבטים שונים של הקונפליקט, ונתנת לכך ביטוי במסר ממתן ואופטימי.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)78-89
عدد الصفحات12
دوريةאנליזה ארגונית
مستوى الصوت11
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا