בין משפחה עובדת לאובדת: השפעתם של ארגונים על קונפליקט עבודה-משפחה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

יותר ויותר עובדים חווים קשיים בשילוב בין דרישות העבודה ודרישות המשפחה. מחקרים שנערכו לאחרונה מראים כי לארגונים השפעה מכרעת על אופן ההתמודדות של עובדיהם. מטרת המאמר היא לסקור את המאפיינים הארגוניים אשר עשויים להקל או להקשות על יכולת העובדים/ות להתמודד עם קונפליקט כפל התפקידים.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)11-16
عدد الصفحات6
دوريةהתנהגות בעסקים: כתב עת בנהול ובהתנהגות עסקית
مستوى الصوت3
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا