בין זהות גרמנית לזהות יהודית: מבט לאחור מארץ ישראל: מבט לאחור מארץ ישראל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

יהדות גרמניה הייתה מאז עידן ההשכלה לאחד המוקדים העיקריים של העיסוק בשאלת הזהות היהודית המודרנית. ההתמודדות עם שאלת הזהות היהודית ניכרה לא רק באידיאולוגיות דתיות ופוליטיות אלא גם בפן האישי. יהודים גרמנים רבים הביאו אותה לידי ביטוי בכתיבת זכרונות אישיים. המאמר מציג את התמודדותם של יהודי גרמניה שעלו לארץ ישראל עם שאלת זהותם, כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתיבת זכרונותיהם האישיים. נקודת המוצא לכתיבת זכרונות אלו היא התבוננותם לאחור של הכותבים על החוויה היהודית בגרמניה לאחר עליית הנאצים לשלטון וברוב המקרים אף לאחר השואה, ועיצוב הזהות בזכרונות אלו מושפע גם מחוויית קליטתם ביישוב הארץ-ישראלי (מתוך המאמר). קישור לתקציר בלבד
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-17
عدد الصفحات8
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت2
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Jews, German -- Israel
  • Jews -- Identity
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
  • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000

قم بذكر هذا