בין השתלבות לייחוד: תפיסת האמנציפציה בשיח הפוליטי של יהודי גרמניה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מחבר המאמר בוחן כיצד הארגונים הפוליטיים שייסדו יהודי גרמניה החל משלהי המאה התשע-עשרה, ובעיקר האגודה המרכזית וההתאחדות הציונית של גרמניה, הציבו מגוון של חזונות פוליטיים שהיו כרוכים במונח 'אמנציפציה' ובפרשנויות עליו. המאמר פותח בעיון תמציתי בדרכי התמודדותם עם השאלות הנוגעות לאופי שילובם הרצוי של היהודים בסביבה הגרמנית בשני העשורים שקדמו למלחמת העולם הראשונה. העיון מתמקד בשאלת הבנייתו של מושג האמנציפציה ותפיסתו, בעיקר על בסיס ספרות המחקר העוסקת בתולדות הארגונים היהודיים בתקופה זו. חלקו העיקרי של המאמר מנתח סוגיה זו ברפובליקת ויימר ובתחילת העידן הנאצי - השנים שבהן הגיע המאבק על האמנציפציה לשיאו, ובסופו של דבר נפלה בו הכרעה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)1-24
عدد الصفحات24
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت9
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
  • Antisemitism -- Germany -- History -- 1800-2000

قم بذكر هذا