בין השתלבות להתייחדות - האמנסיפציה והקיום היהודי בגרמניה הווימארית בעיני נציג הממסד היהודי הליברלי

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)99-124
عدد الصفحات26
دوريةיהדות זמננו
مستوى الصوت11-12
حالة النشرنُشِر - 1998

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا