בין המרכז לשוליים: יהודי תימן בראשון לציון מימי העלייה השנייה ועד למאה ה-21

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

ראשון לציון כיום היא עיר המקבצת בתוכה תושבים מרקעים אתניים, חברתיים ותרבותיים שונים. אולם בייסודה הוקמה המושבה בידי עולים ממוצא מזרח-אירופי אחיד למדי. מרבית מייסדיה הסתייעו בארגונים ציוניים שמהם קיבלו חלקת אדמה לעיבוד, ומצאו את פרנסתם כאיכרים. תושבים אלה נשארו לאורך שנים הקבוצה הדומיננטית במושבה, ובצדם התגבשה שכבת אוכלוסייה נוספת של תושבים ממזרח אירופה: נותני שירותים, בעלי מלאכה, סוחרים ופועלים. מצב זה השתנה מעט בשנת 1909, עם בואם של 75 עולים מתימן. אלו הצטרפו לאוכלוסיית המושבה, שמנתה באותה עת 1,039 נפשות. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)20-22
عدد الصفحات3
دوريةעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
مستوى الصوت224
حالة النشرنُشِر - 2012

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا