בין גרמניה לישראל: היסטוריוגרפיה, רצח עם ו'שבר ציוויליזטורי': [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

המאמר עוסק בספר שמציג מבחר מעבודתו המחקרית וההגותית של ההיסטוריון הגרמני-ישראלי דן וינר בנושאי חקר השואה, שואה וזיכרון וייחודיות השואה בהשוואה לאירועי רצח עם.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)276-281
عدد الصفحات6
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت89
رقم الإصدار2
حالة النشرنُشِر - 2024

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا