בין ברלין לבגדאד: חקר תולדות יהודי עיראק ואתגר ההיסטוריוגרפיה המשולבת

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מחבר המאמר מנסה להאיר ולבקר את מצבה של ההיסטוריוגרפיה של יהודי עיראק המודרנית - תחום מחקר המתרכז רובו ככולו בישראל ומנותק עד כה כמעט לחלוטין מתחומי מחקר אחרים בהיסטוריה היהודית. מקצת הבעיות שתחום מחקר זה סובל מהן נובע, לטענת המחבר, מעצם עיסוקו בעבר הקרוב, שלרבים מן העוסקים בו יש גם זיקה אישית אליו. בעיות ספציפיות יותר נוגעות לעצם נקודת המבט של החוקר הישראלי בן דורנו על תקופה זו בתולדות יהודי עיראק. נקודת המוצא של המחבר לביקורת על ההיסטוריוגרפיה של יהודי עיראק באה מתוך עיסוקו בשאלות דומות בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה הישראלית של יהודי גרמניה ושל יוצאי גרמניה בישראל - תחום מחקר ותיק יותר, שהתמודד אף הוא עם בעיות דומות (תקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)73-98
عدد الصفحات26
دوريةציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
مستوى الصوت71
رقم الإصدار1
حالة النشرنُشِر - 2006

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Jews -- Iraq -- History -- 1500-
  • Jews -- Iraq -- Historiography
  • Jews -- Germany -- History -- 1945-
  • Jews -- Germany -- Historiography
  • Israel -- Historiography

قم بذكر هذا