ביטויים משיחיים בעליות תימן, תרמ"א - תרע"ד

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)36-21
عدد الصفحات16
دوريةפעמים; רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח
مستوى الصوت10
حالة النشرنُشِر - 1982

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Eretz Israel -- Aliyah
  • Eretz Israel -- History -- 1517-1917, Ottoman period
  • Hadera (Israel) -- History
  • Jerusalem (Israel) -- History -- 1517-1917, Ottoman period
  • Jews -- Yemen (Republic) -- Aden
  • Jews, Yemeni -- Eretz Israel
  • Yemen (Republic) -- Emigration and immigration
  • נחליאל (שכונת), חדרה

قم بذكر هذا