ביולוגיה של היהודים?! אין דבר כזה! [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article reviewمراجعة النظراء

ملخص

המחבר טוען כי שאלת המהות הביולוגית של ההוויה היהודית ליוותה את הגשמת החזון הציוני מראשיתו. הציונות, שהיא בעיקרה תנועה לאומית-חילונית, העדיפה באופן ברור הגדרה של הזהות היהודית כזהות לאומית אשר התבססה על שפה משותפת, וכן על ההכרה בקיומו של מוצא ביולוגי משותף. Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)211-216
عدد الصفحات6
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت12
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا