בארמון בברצלונה ובשוק במיורקה: לקראת טיפולוגיה חדשה של ויכוחי הדת בימי הביניים

אורה לימור

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הויכוח היהודי-הנוצרי הוא נושא מגוון ורב פנים. עם זה, נסיונות המיון של החיבורים השונים בסוגה הפולמוסית, ושל האירועים הפולמוסיים הידועים לנו, נשענו עד כה רק על הספרות שעמדה לדיון בין הצדדים. במאמר זה נעשה ניסיון להרחיב את היריעה, ולהתבונן גם במרכיבים אחרים: אישיותם של המתווכחים, אתרי השיח, הטיעונים ושיטות הויכוח. הדיון מושתת על התבוננות קרובה בשני מאורעות פולמוסיים שזכו לתיאור מפורט בספרות: ויכוח ברצלונה (1263) וויכוח מיורקה (1286). אגב זאת עולה גם שאלת ההבחנה בין מרכז ושוליים בתחום הפולמוס
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)105-134
عدد الصفحات30
دوريةפעמים: פרקי עיון במורשת ישראל במזרח
مستوى الصوت94-95
حالة النشرنُشِر - 2003

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا