באצילות ולא באחדות: מעמד השכינה, מיעוט הלבנה וחטא אדם הראשון בקבלת הרמב"ן

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصلمراجعة النظراء

العنوان المترجم للمساهمةBy Emanation and not in Unity: The Status of the Shekhinah, the Diminution of the Moon, and the Sin of Adam in Nachmanidean Kabbalah’
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفספר היובל למשה אידל
العنوان الفرعي لمنشور المضيفFestschrift for Moshe Idel, Avirel Bar Levav
المحررونאבריאל בר לבב, משה הלברטל, רון מרגולין
حالة النشرتحت التحضير - 2022

قم بذكر هذا