'באנו הנה להביא את המערב': הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט

نتاج البحث: كتاب / تقريركتابمراجعة النظراء

ملخص

.פעילות נמרצת לחינוך הציבור לבריאות ולהיגיינה התקיימה בחברה היהודית בפלשתינה בשלושים שנות המנדט, שנים של הגירה ושינויים חברתיים, תרבותיים ואתניים ניכרים. מטרת הפעילות החינוכית הזאת היתה להנחיל רפרטואר רחב של דגמי התנהגות והסדרת חיי היום-יום של הציבור בדרך שנתפסה כמדעית ורציונלית. 'האדם ההיגייני' זוהה עם תרבותיות, עם מודרניות ועם המערב, ובשיח הרפואי הוצגה ההיגיינה כרפרטואר של התנהגויות שהנחלתן נועדה לספק תשתית משותפת של תרבות חיי יום-יום לבני הקהילה הלאומית. חינוך הציבור לבריאות ולהיגיינה בחברה היהודית בפלשתינה, בראש ובראשונה על ידי ארגון הנשים הציוניות האמריקני 'הדסה', היה אפוא חלק מתהליך בניית התרבות [העברית] ועיצוב 'אדם חדש', מודרני ומערבי
العنوان المترجم للمساهمة"We are here to bring the west" : hygiene education and culture building in the Jewish society of mandate Palestine
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرשדה בוקר
ناشرמכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
عدد الصفحات482
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع) 9789655100945
حالة النشرنُشِر - 2014

ملاحظة ببليوغرافية

כולל ביבליוגרפיה ומפתחות.

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “'באנו הנה להביא את המערב': הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתקופת המנדט'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا