ארץ-ישראל המנדטורית: חברה דואלית או מציאות קולוניאלית?

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

מה היה טיב היחסים בין הקהילות השונות בארץ-ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים? האם התנהלה ההתיישבות היהודית על-פי דפוסים של השתלטות קולוניאלית כבחלקים אחרים של העולם, או שמא הייתה מיוחדת במינה בקשריה עם האוכלוסייה המקומית? אביבה חלמיש בוחנת את העמדות השונות בסוגיה זו בספרות המחקר הישראלית, ועושה את דרכה ב"שדה המוקשים" האידאולוגי אל הצגת עמדה ברורה משלה, תוך שימוש זהיר במונחים טעונים וניתוח בהיר של סוגיות רגישות (תקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)16-25
عدد الصفحات10
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت92
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا