ארץ החיים

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

"ארץ החיים" היא כינוי פואטי לעולם הזה, עולמם של האנשים החיים, אבל גם - אחד משמותיה הרבים של ארץ ישראל. א"י היא ארץ החיים - כפשוטו, כלומר הארץ שאפשר לחיות בה חיים של אמת, והיא גם "ארץ החיים" - לשון סגי נאור: ארץ שטוב למות בה, כי לנקבר בה מובטחים חיי נצח. מתוך הרצאה שנישאה ביום עיון של המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה באוניברסיטה הפתוחה (תקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)18-19
عدد الصفحات2
دوريةעדכן: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت43
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا