ארץ אוכלת יושביה: "תרגילים בעברית שימושית" לדן פגיס ו"שירת הסטיקר" לדויד גרוסמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר משווה בין שיריהם של דן פגיס ודוד גרוסמן, ומדגים כיצד יכולה השירה הפוליטית לאמץ לעצמה דרך ביטוי העוקפת את צרכי הפרסום הדחוף של השירים, ואיננה כורכת אותם עם אירוע אקטואלי קונקרטי. המחברת מראה כיצד מבצעים הטקסטים הזרה לשונית השוברת את הרגליות השפה, ומתוך כך את הרגליות מציאות, וחושפת את השבר והטראומה של המצב הפוליטי בארץ
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)84-95
عدد الصفحات12
دوريةעלי שיח
مستوى الصوت57
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi

قم بذكر هذا