ארגז האוצרות של ההיסטוריה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

פרופ' גיא מירון, מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות מציע להיסטוריונים לאמץ גישה פתוחה כלפי מושאי מחקרם, אשר במקום להיצמד לעובדות היבשות מתבוננת בפרספקטיבות רחבות יותר, ושמה לב לרגישויות חברתיות ותרבותיות המשתנות עם הזמן. "זה נכון גם במחקרי השואה שבהם אני עוסק" הוא מעיד. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)16-21
عدد الصفحات6
دوريةידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت6
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا