אסף ידידיה, ביקורת מבוקרת: אלטרנטיבות אורתודוקסיות ל"מדע היהדות' 1873-1956 [מאמר ביקורת]

نتاج البحث: نشر في مجلةBook/Arts/Article review

ملخص

ספרו של ידידיה אסף מעורר מחשבה מעבר למה שכתוב בו. התנגדותם של אנשי מדע היהדות האורתודוכסי למדע היהדות אינה רק אפולוגטיקה אורתודוכסית של היהדות המסורתית. את טיעוני הדוברים האורתודוכסים השונים אפשר להבין גם כחלק מרוח הזמן של התנגדות במחשבה האירופית לפוזיטיביזם בכלל ולהיסטוריציזם בפרט. אפשר אפוא שהחוקרים האורתודוכסים שהתנגדו להיסטוריה שאין עמה לקח דתי היו מסכימים עם ניטשה שיצא נגד "פרי עץ דעת שאין עמו פרי עץ חיים" או ידיעה המביאה עמה רפיון מעש". (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)145-150
عدد الصفحات6
دوريةזהויות
مستوى الصوت7
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا