אסלאם ומודרניזציה: הרר תחת הכיבוש המצרי, 1885-1875

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בהרר, עיר עתיקה ומבוצרת באתיופיה של ימינו, נוצר בשלהי המאה התשע-עשרה עימות מיוחד במינו בין חברה אסלאמית עממית-מסורתית לבין המודרניזציה שהביא עמו הכיבוש המצרי של העיר וסביבתה. לא היה זה פרק בעימות הקלסי בין מערב נוצרי-אימפריאליסטי לבין חברה אסלאמית מתגוננת, אלא בין שתי חברות אסלאמיות, אשר לכל אחת רקע שונה ותפישות שונות של אסלאם, זהות וקדמה. אבישי בן-דרור דן בכיבוש ובמפעל המודרניזציה המצרי בהרר, שהיה חלק מן הניסיון של הח'דיו אסמאעיל לכונן "אימפריה אפריקנית". המפגש בין המצרים לחברה העירונית והשבטית בבירת האסלאם בקרן אפריקה היה יוצא דופן בהשוואה למפגשים דומים במרחב שכבשו המצרים באותה עת בין הנילוס וחוף ים סוף. המורשת הפוליטית והדתית של העיר מצד אחד, והתשומות המיוחדות של המצרים מצד שני, הפכו את הרר לזירה מעניינת במיוחד של מפגש בין תרבויות (תקציר מתוך המאמר).
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)88-95
عدد الصفحات8
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت92
حالة النشرنُشِر - 2005

IHP publications

 • !!ihp
 • הרר (אתיופיה)
 • Hārer (Ethiopia)
 • אסלאם -- אתיופיה
 • Islam -- Ethiopia
 • היסטוריה של העת החדשה -- המאה ה- 19
 • History, Modern -- 19th century
 • מצרים -- יחסי-חוץ -- אפריקה
 • Egypt -- Foreign relations -- Africa
 • אפריקה -- יחסי-חוץ -- מצרים
 • Africa -- Foreign relations -- Egypt
 • אימפריאליזם
 • Imperialism
 • אסלאם ופוליטיקה
 • Islam and politics

قم بذكر هذا