"אני מסוגל להריח את עצי התרזה הגרמניים": רכבות "טבעיות" בתמונות נוף ובגליות דואר גרמניות

זף סגל

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

בניגוד למדינות אירופיות רבות אחרות, הרכבת לא נתפסה ברחבי העולם הגרמני של המאה התשע-עשרה כמנוגדת לכפריות או לטבעיות, אלא כחלק מהנוף הפסטורלי, יחד עם הנהר, העצים וחיות המשק. מאמר זה סוקר דימויים חזותיים של רכבות שהופיעו בהדפסים ובגלויות דואר, כדי לבחון את התפתחות הדימוי החזותי הגרמני, אם אכן קיים דימוי מאוחד כזה, ובעיקר את התהליך שהוביל להפיכת הרכבת ל"טבעית". אף על פי שגורמים בעלי אינטרס, כגון חברות רכבת, אליטות מקומיות ומוציאים לאור יזמו ועודדו את הדימויים השונים, האיקונוגרפיה שהשתמשו בה הייתה תוצאה של תרבות חזותית גרמנית שהתקיימה ללא תלות ביוזמות אלו. (מתוך המאמר)
العنوان المترجم للمساهمة"I Can Smell the German Linden Trees": "Natural" Railways in German Landscape Pictures and Postcards
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-21
عدد الصفحات12
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت149
حالة النشرنُشِر - 2024

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا