אנטישמיות: בין מושג היסטורי לשיח ציבורי

גיא מירון (!!Editor), סקוט אורי (!!Editor)

نتاج البحث: منشورات بمستوى مهنيعدد خاص

اللغة الأصليةالعبريّة
عدد الصفحات443
مستوى الصوتפה
رقمא-ד
منشور متخصصציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
ناشرמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי
حالة النشرنُشِر - 2020

قم بذكر هذا