אנחנו גזענים?! שיח הגזענות כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל כפי שהוא משתקף בעיתונות הכתובה בעברית (1949-2000)

חנה הרצוג, אינה לייקין, סמדר שרון

نتاج البحث: فصل من :كتاب / تقرير / مؤتمرفصل

ملخص

הכותבות במאמר מנתח את השיח על גזענות כלפי הפלסטינים אזרחי ישראל כפי שהוא משתקף בעיתונות הכתובה בעברית. על סמך בחינה אמפירית לאורך זמן, מסיקות הכותבות כי בשנות החמישים והשישים של המאה ה-20 היה שימוש זהיר וזניח בגזענות כקטגוריה של שיח. היעדרו הכמעט מוחלט של המונח מן השיח מעיד על הפער הגדול שהיה בין הפרקטיקות הגזעניות ובין האפשרות לדבר עליהן. בשנות השמונים, מזהות החוקרות נקודת מפנה שבעקבותיה הקטגוריה "גזענות" מתמסדת - בעיקר בשיח המשפטי ובחקיקה - ומחלחלת באטיות אך בעקיבות אל השיח הציבורי.
العنوان المترجم للمساهمةAre We Racists?!: Racism toward Palestinian citizens as reflected in Israeli printed media (1949-2000)
اللغة الأصليةالعبريّة
عنوان منشور المضيفגזענות בישראל
المحررونיהודה שנהב, יוסי יונה
ناشرירושלים, מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד
الصفحات48-75
عدد الصفحات28
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650204396
حالة النشرنُشِر - 2008

IHP publications

  • !!ihp

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Arab-Israeli conflict -- Bibliography
  • Israeli periodicals
  • Jewish-Arab relations -- Israel

قم بذكر هذا