"אנו והפראים": יהודים ומוסלמים בתימן השבטית ובארץ ישראל

בת ציון עראקי-קלורמן

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)54-61
عدد الصفحات8
دوريةזמנים; רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت92
حالة النشرنُشِر - 2005

RAMBI publications

  • !!rambi
  • Divorce (Jewish law)
  • Jewish marriage customs and rites
  • Judaism -- Yemen (Republic) -- Customs and practices
  • עראקי, שלום בן אהרן -- הכהן

قم بذكر هذا