אמנציפציה גטו וקדמה: הפולמוס על העבר היהודי ערב מלחמת העולם השנייה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

מאמר זה סוקר את תולדותיו של פולמוס היסטורי שהתקיים בשלהי שנות ה-30 בעיתוני היידיש בפריז ושבו התמודדו אינטלקטואלים ופעילי ציבור יהודים מזרח אירופים עם שאלות היסוד של ההיסטוריה היהודית המודרנית. על רקע משבר הפליטים ההולך ומחמיר, הסלמת שנאת הזרים והתקדרות האופק המדיני של אירופה לקראת מלחמת עולם נוספת עלו בפולמוס זה סוגיות כמו מקומה של הקדמה בהיסטוריה היהודית, יחסם של היהודים למורשת המהפכה והערכתו מחדש של עידן הגטו. המשתתפים בפולמוס, חלק מהם תלמידיו של ההיסטוריון שמעון דובנוב, ראו בחשבון הנפש המעמיק של העם היהודי הנמצא על פרשת דרכים אמצעי הכרחי להתמודדות עם מוראות ההווה ואתגרי העתיד. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-19
عدد الصفحات10
دوريةבשביל הזיכרון
مستوى الصوت15
حالة النشرنُشِر - 2013

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا