אל תיקחו דוגמה מפולקסווגן: אחריות תאגידית בעידן הגלובלי: חשיבותה של קיימות

אביעד בר חיים, אור קרסין

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המקרה של פולקסווגן מערער את תפיסת האחריות הצרה ומלמד שאחריות כלפי בעלי המניות בלבד אין בה די כדי להבטיח שתאגידים יפעלו באופן אחראי. מחברי המאמר גילו כי רבים מהמנהלים מאמינים באחריות אישית להתנהגות התאגיד, וסבורים כי על התאגיד להתנהג באופן אחראי כלפי העובדים, הקהילה והסביבה. תרומת האחריות לסביבה, לעובדים ולכלכלה ביחס לאחריות התאגידית הייתה כ־19% בקירוב, בכל אחד מהתחומים. ממצא זה מעורר תקווה בדבר עתידה של האחריות התאגידית בישראל. (מתוך המאמר)
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)10-16
عدد الصفحات7
دوريةידיאופ: האוניברסיטה הפתוחה
مستوى الصوت5
حالة النشرنُشِر - 2016

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا