אלה תולדות הקיבוץ: סיכום ביניים: [מאמר ביקורת]

אביבה חלמיש

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

הספר " רק שביל כבשו רגלי: מציג ומסכם קשת רחבה של נושאים בתולדות התנועה הקיבוצית, ובה בעת הוא מזמין דיון, הרחבה והעמקה בעניינים רבים הנדונים בו בקצרה.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)227-233
عدد الصفحات7
دوريةישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה, תרבות, חברה
مستوى الصوت15
حالة النشرنُشِر - 2009

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا