אלגברה לינארית 2

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

ملخص

קורס זה הוא המשך והשלמה לקורס אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏. באמצעות צמד הקורסים הזה ירכשו הסטודנטים את רמת הידע באלגברה לינארית המוקנית בשנה א במחלקות למתמטיקה באוניברסיטאות האחרות בארץ. הקורס מיועד לסטודנטים בדיסציפלינות מתמטיקה ומדעי המחשב ומומלץ גם לסטודנטים לפיסיקה. -- ידיעון האו"פ.

תוכן חומר הקורס : כרך א. פרקים 3-1 -- כרך ב. פרקים 6-4 -- כרך ג. פרקים 11-7 .
תוכן ספרי הקורס: כרך א. פרק 1. ‏ה‏מכפלה הפנימית ‏-‏- פרק 2. ‏ה‏עתקות לינאריות במרחבי מכפלה פנימית ‏-‏- פרק 3. ‏ל‏כסון אוניטרי.
תוכן ספרי הקורס: כרך ב. פרק 4. תבניות רבועיות ותבניות בילינאריות ‏-‏- פרק 5. ‏תבניות בהצגה אלוכסנית ‏-‏- פרק 6. ‏תבניות רבועיות ממשיות.
תוכן ספרי הקורס: כרך ג. פרק 7. עוד על פולינומים ‏-‏- פרק 8. ‏שילוש מטריצות ‏-‏- פרק 9. ‏משפט קיילי-המילטון והפולינום המינימלי -- ‏-‏- פרק 10. ‏הפירוק הפרימרי ‏-‏- פרק 11. ‏צורות ז'ורדן (Jordan).
العنوان المترجم للمساهمةLinear Algebra II
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
حالة النشرنُشِر - 2021

بصمة

أدرس بدقة موضوعات البحث “אלגברה לינארית 2'. فهما يشكلان معًا بصمة فريدة.

قم بذكر هذا