אלגברה לינארית 1

אלעד פארן, דניאלה ליבוביץ', ציפי ברגר (!!Editor)

نتاج البحث: كتاب / تقريركتاب

ملخص

תוכן הקורס: [1] פרקי הכנה ( מהדורה פנימית, תשע"ט 2018) -- [2] כרך א: פרקים [יחידות] 4-1 ( מהדורה קבועה, תשע"ט 2019) -- [3] כרך ב: יחידות 8-5 ( מהדורה פנימית, תשע"ז 2017) -- [4] כרך ג: יחידות 12-9 ( מהדורה פנימית, תשע"ז 2016).
תוכן ספרי הלימוד : פרקי הכנה. -- פרק 1 : מושגים מתורת הקבוצות -- פרק 2 : פונקציות -- פרק 3 : טריגונומטריה -- פרק 4 : אינדוקציה -- פרק 5 : נוסחת הבינום של ניוטון.
תוכן ספרי הלימוד: כרך א: פרקים [יחידות] 4-1. פרק 1: מערכות משוואות לינאריות -- פרק 2 : המרחב Fn -- פרק 3 : מטריצות -- פרק 4 : דטרמיננטות -- הגדרות ומשפטים בכרך א
תוכן ספרי הלימוד: כרך ב: יחידות [פרקים] 8-5. פרק 5 : שדות סופיים -- פרק 6 : שדה המספרים המרוכבים -- פרק 7 : מרחבים לינאריים -- פרק 8 : בסיסים ותורת הממד -- הגדרות ומשפטים בכרך ב.
תוכן ספרי הלימוד: כרך ג: יחידות [פרקים] 12-9. פרק 9 : העתקות לינאריות -- פרק 10 : ייצוג העתקות באמצעות מטריצות -- פרק 11 : ערכים עצמיים -- פרק 12 : המכפלה הסקלרית -- הגדרות ומשפטים בכרך ג.
العنوان المترجم للمساهمةLinear Algebra I
اللغة الأصليةالعبريّة
مكان النشرרעננה
ناشرהאוניברסיטה הפתוחה
رقم المعيار الدولي للكتب (المطبوع)9789650615840
حالة النشرنُشِر - 2016

قم بذكر هذا