אלברט אינשטיין ותורת היחסות: מאה שנים של היסטוריה, מאה שנים של היסטוריוגרפיה

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالةمراجعة النظراء

ملخص

במאה השנים שחלפו מאז פרסם אלברט אינשטיין את מאמריו החלוציים בפיסיקה, נכתבו על אודותיו ועל תורתו חיבורים אינספור. המחבר סוקר ומנתח את הגישות השונות ואת השלבים בתולדות הכתיבה על אינשטיין ועל תרומתו למדע. בין היתר עולה השאלה המסקרנת: איך הפך אינשטיין גם בעיני הציבור הרחב, שלא בהכרח הבין את תוכנה ואת משמעותה של תורת היחסות, ל"גיבור תרבות" ול"קדוש חילוני"? והאם נפגע דימוי זה בעקבות המחקרים שהתפרסמו על אודותיו בעשורים האחרונים? אולם, הסקירה במאמר זה מאפשרת לעמוד לא רק על התמורות ביחס כלפי הפיסיקאי הנודע מכולם, אלא גם על התפתחויות חשובות במרוצת המאה העשרים באופן שבו כותבים היסטוריונים וחוקרים אחרים את תולדותיהם של המדעים (תקציר מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)58-69
عدد الصفحات12
دوريةזמנים: רבעון להיסטוריה
مستوى الصوت97
حالة النشرنُشِر - 2007

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا