"אי אפשר לחשוב על לא כלום": מורשתו הקולנועית של אריק רוהמר

نتاج البحث: نشر في مجلةمقالة

ملخص

המאמר מאיר נקודות אחדות בפסיפס הקולנועי העצום שהותיר אחריו אריק רוהמר, הן בהקשר הקולנועי שבמסגרתו יצר את סרטיו, והן בהקשר לשינוי הדרמטי שחל בזהות הצרפתית במהלך שנות חייו של הבמאי, שינוי שמשום מה לא מצא את דרכו אל הקולנוע של רוהמר.
اللغة الأصليةالعبريّة
الصفحات (من إلى)24-27
عدد الصفحات4
دوريةסינמטק
مستوى الصوت162
حالة النشرنُشِر - 2010

IHP publications

  • !!ihp

قم بذكر هذا